Swedish All MedicalSweden Beauty Laser Academy

LipoLight Laser avger låga halter av laser energi, vilket skapar en kemisk signal i fettcellerna. Det bryter ner den lagrade triglycerider till fria fettsyror och släpper även glycerolet genom kanaler i cellmembranen. Fettsyror och glycerol transporteras sedan runt i kroppen till vävnaderna, som sedan används under ämnesomsättningen för att skapa energi. Denna process av frisläppet av fettsyror, är en naturlig reaktion av kroppen som den behöver för att använda lagrade energireserver. Alltså, Laser lipolys skapar inte någon onaturlig reaktion i kroppen och påverkar inte heller eller skadar någon omgivande strukturer såsom hud, blodkärl eller periferade nerver. En period av träning efter behandling kommer att säkerställa den fullständiga ämnesomsättningen och därmed eliminering kroppen från de frigjorda fettsyrorna.

The Laser-lipolysis emits low levels of laser energy, which creates a chemical signal in the fat cells, breaking down the stored triglycerides into free fatty acids and glycerol and releasing them though channels in the cell membranes. The fatty acids and glycerol are then transported around the body to the tissues that will use them during metabolism to create energy. This process of fatty acid release is a natural response of the body when the body needs to used stored energy reserves, thus Laser lipolysis is not creating any unnatural reaction in the body nor does it affect or damage any surrounding structures such as skin, blood vessels and peripheral nerves. A period of exercise post treatment will ensure the complete metabolism and thus elimination from the body of the freed fatty acids.

* Fettreducering med Cavitation

Cavitation baserad på ultraljudsteknik möjliggör en koncentrerad energi som riktas i patientens fett.
De flesta patienter upplever en viss omkrets minska efter en enstaka behandling, men ytterligare behandlingar behövs för ännu mer dramatiska resultat.

Användningsområden:

1. Fett upplösning, cellulit minskning och kroppskonturering

2. Hud-metabolism förbättring.

* Slimming by Cavitation

Slimming by cavitation based on ultrasound technology that enables a concentrated energy to be directed within the patient only at a very specific zone, and is thus capable of selectively disrupting the subcutaneous fat cells, while leaving the skin, vascular, nervous and muscular tissue unaltered. After destruction of adipose tissue, the fat in the form of triglycerides is released into the interstitial fluid between the cells, where they are enzymatically metabolized to glycerol and free fatty acids.
Most of the patients experience a certain circumference reduction after a single treatment, but further treatments for even more dramatic fat thickness and circumference reduction are recommended.

Applications:

1. Fat dissolution, Cellulite reduction and body contouring

2. Skin-metabolism improvement.