Swedish All MedicalSweden Beauty Laser Academy

* IPL / Laser Hårborttagning

IPL-metoden med hjälp av 640 nm - 1200 nm filtret maximerar selektiv inriktning av melanin pigment i hårstrån. Ljuset absorberas av melaninet i håret och omvandlas till värme och förstör effektivt hårsäcken. Principen om selektiv photothermolysis drar fördel av den mängd pigment som finns i håret. Ju större mängd pigment desto effektivare behandling.

* IPL / Laser Hair Removal

The IPL method using the 640 nm – 1200 nm filter maximizes the selective targeting of melanin pigments in the hair strand. Light absorbed by the melanin in the hair is converted to heat and effectively destroys the hair follicle. The principle of selective photothermolysis takes advantage of the amount of pigment found in hair. The greater the amount of pigment the more effective the treatment.