Swedish All MedicalSweden Beauty Laser Academy

Utbildning/Education

Sweden Beauty Laser Academy erbjuder olika träningskurser inom Diode LASER, IPL, Cavitation och LLLT Laser fettrducering, Farctional CO2 LASER, RF och LLLT Laser ansiktlyft, Microdermabersion, Laser tatuering borttagning, Permenant kosmatik tatuering, och Diatermi.
Utbildarna har hög kompetens inom området och studenten får inte deplom förrän denne blir fullt kapabel och säker över att utföra en behandling. Man får även arbetserfarenhet hos oss genom erbjuden praktikplats. I slutet av kursen får studenten diplom för att sedan fortsätta i branschen självständigt

Sweden Laser Beauty Academy offers various training courses in Diode Laser, IPL, Cavitation and LLLT Laser fat reduction, Fractional CO2 LASER, RF and LLLT Laser facelift, Microdermabrasion, Laser tattoo removal, permanent make up, and diathermy.
Tutors are highly skilled in the field and the student may not graduate until she / he becomes fully capable and confident of performing a beauty treatment. You also get work experience with us by offered internship. At the end of the course the student earn  diploma to continue to start there business successfully. 

 

Swedish All Medical