Swedish All MedicalSweden Beauty Laser Academy
* Vaskulära lesioner

Hur det fungerar:
Ett brett spektrum av ljus överförs via ett litet handstycke som varsamt placeras över huden. 
Ljuset tränger in i vävnaden och absorberas av antingen blodet vid behandling av vaskulära lesioner eller melanin vid behandling av pigmenterade lesioner. Kroppens naturliga processer bryter sedan ner den skadade vävnaden som ger huden ett jämnare och yngre utseende.

* Vascular Lesions

How it works
A broad spectrum of light is transmitted through a small, smooth, transparent handpiece which is gently placed over the skin. 
The light penetrates the tissue and is absorbed by either the blood when treating vascular lesions or the melanin when treating pigmented lesions damaging them. The body's natural processes then removes the injured tissue giving the skin a more even and youthful appearance.